Hranice mezi Evropou a Asií

Publikováno: 17-12-2017 19:51:12
Kategorie: Cestování Rss feed

Kde je skutečná hranice mezi Evropou a Asií my v HOTROCKu nevíme, ale z článku níže si můžete udělat svou vlastní představu.

 

Kde je hranice mezi Evropou a Asií

Kde je opravdová hranice mezi Evropou a Asií?

 

Zda je nejvyšší horou Evropy Mont Blanc nebo kavkazský Elbrus, záleží na volbě hranice Evropy, která je dosti libovolná, a různé geografické prameny se v tomto ohledu liší. Východní hranice je smluvní na linii: Bajdaracký záliv - východní svahy Uralu - řeka Emba - kaspické pobřeží po ústí řeky Kumy - Kumomanyčská sníženina - Don - Azovské moře. Elbrus tak leží mimo hraniční linii a nejvyšší horou Evropy je tudíž Mont Blanc. Objevují se i jiné návrhy na evropsko-asijskou hranici, např. starší názor, že hranicí je řeka Ural a nikoliv Emba, nebo sovětskými geografy z propagačních důvodů prosazovaná hranice na hřebeni Kavkazu, protože tak by nejvyšší horou Evropy nebyl Mont Blanc, ležící v západní Evropě, ale tehdy sovětský Elbrus.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

 

Užijte si skvělé prázdniny, pojďte na příměstský tábor:

Letní příměstský tábor Ústí nad Labem SURVIVAL

 

nebo:

Po letech sporů o průběh geografické hranice mezi Evropou a Asií se na začátku druhé poloviny 20. století většina geografů shodla na tom, že začíná v Karském moři, prochází po hřebenu celého Uralu, pokračuje po řece Ural (která se v Kazachstánu jmenuje Oral), přes Kaspické moře a dále Kumsko-manyčskou sníženinou severně od Kavkazu do Azovského a Černého moře, odtud úžinami Bospor a Dardanely do Egejského moře, ve kterém v podstatě kopíruje řecko-tureckou hranici, a končí ve Středozemním moři.

Někteří geografové, především ve Spojených státech, však tento průběh neuznávají a v oblasti mezi Černým a Kaspickým mořem ji posouvají k jihu, a to na hlavní hřeben Kavkazu. Kvůli tomu uvádějí američtí geografové jako nejvyšší horu Evropy nikoli Mont Blanc (4 809 m), nýbrž Elbrus (5 642 m). Objevují se i jiné teorie o hranici obou světadílů, zejména mezi některými britskými geografy, kteří posouvají její průběh ještě více k jihu, a to až na severní hranice Turecka a Íránu; tudíž do Evropy zahrnují i zakavkazské republiky Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán.

Zdroj: http://www.lideazeme.cz/clanek/kudy-vede-hranice-evropy-a-asie

 

nebo:

Problém s definováním hranic Evropy není pouze o tom, kudy hranice vede, ale má důsledky na mnohé jiné ukazatele – např. na rozlohu a s tím i související hustotu zalidnění, nejvyšší vrchol nebo počet států. Nejproblematičtější vymezení hranice je na východě a jihovýchodě Evropy, kde není výrazná fyzicko-geografická bariéra, jako je tomu na západě (hranici tvoří Atlantský oceán). Nejuznávanější hranice mezi Evropou a Asií v českém prostředí je pomyslná linie vedená od severu z Bajdaratského zálivu přes řeku Bajdarata, východním úpatím pohoří Ural, horním tokem řeky Ural, řekou Embou, po pobřeží Kaspického moře, podél řeky Kuma, Kumsko-manyčskou sníženinou a dolním tokem řeky Don. Dále pokračuje Azovským mořem a Kerčským průlivem do Černozemního moře, úžinou Bospor, Marmarským mořem, úžinou Dardaneli a Egejským mořem.

Tato hranice je nejčastěji používanou v českých školních atlasech a učebnicích. Nejvyšším bodem Evropy je v tomto případě Mont Blanc nadmořská výška 4 809 m. Jižní část výše vyjmenované  hraniční linie byla v minulosti vedena „podél jižní hranice SSSR v Zakavkazsku. Podle těchto kritérií by do Evropy patřila i dnešní Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie. Průběh hranice je patrný na obrázku, který pochází ze sovětského atlasu světa.

 

Rozdělení Evropy a Asie

Výřez mapy půd zruského atlasu světa, kde je patrné vedení jižní hranice Evropy po hranici Sovětského svazu (převzato z: Akademia nauk SSSR, 1964, strana 87).

Rozdělení Evropy a Asie je v něm patrné pouze na tematických mapách, kde jednoduše tematická vrstva končí. Podobné členění se objevuje například i v zahraničních školních atlasech – hranice mezi Evropou a Asií je zde vedena po pohoří Ural, ale na jihu pokračuje po hřbetu pohoří Kavkaz do Černého moře. Nejvyšší horou Evropy bývá při tomto členění kavkazská hora Elbrus 5 642 m.

 

Slevy - výprodej zboží

 

S vedením této problematické hranice se ve slovenském školním atlase (ČEMAN, 2005) vypořádali tak, že uznávají obě varianty – hranici po Kavkaze i přes Kumsko-manyčskou sníženinu. Jako nejvyšší horu Evropy uvádějí Elbrus i Mont Blanc, rozloha zde však zůstává stejná.

Zdroj: Kartografické zpracování tématu trvalé udržitelnosti na mapách Evropy, BP, V. Švábová, 2012

 

Nejvyšší horou Evropy Mont Blanc

Výřez mapy ze slovenského atlasu Evropy, kde je znázorněno dvojí vedení hranice mezi Evropou a Asií voblasti Kavkazu (převzato z: ČEMAN, 2005, strana 16).

 

 

Související příspěvky

Sdílet

Všechny komentáře

Musíte se zaregistrovat
Klikněte zde pro registraci