Výškový pracovník využívající OOP
  • Výškový pracovník využívající OOP
  • Výškový pracovník využívající OOP
  • Výškový pracovník využívající OOP

Výškový pracovník využívající OOP

Školení zaměřené na přípravu pracovníků, kteří provádí práce ve výškách a využívají při tom osobní ochranné prostředky (OOP). Díky tomuto školení BOZP, zvládnou absolventi bezpečný pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou za pomoci záchytných systémů, zadržovacích systémů a systémů pracovního polohování.

 

POPTEJTE ŠKOLENÍ NA MÍRU

Účastníky seznámíme s vybranými kapitolami zákonů a právních předpisů, probereme BOZP, pracovníkům ukážeme správné použití osobních ochranných prostředků při práci na střechách, vyvýšených plochách, lešeních, na stožárech vysokého napětí, anténních stožárech operátorů, apod. Školené pracovníky seznámíme také s evakuační sadou a práci s ní si prakticky procvičí.

 

Průběh programu
Teoretická část:
Zákoník práce, zákon o BOZP, legislativa zaměřená na práce ve výškách a nad volnou hloubkou, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), technické normy, kotvení, fyzika, uzlování, první pomoc.

 

Praktická část:
Použití žebříků, praxe s OOP, použití zádržných, pracovních polohovacích a zachycovacích systémů, záchrana z výšky, porovnání lanových kladkostrojů.

 

Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro výškové pracovníky, kteří nepracují ve visu - mají oporu nohou. Měli by ho absolvovat všichni, kdo pracují na plochých a šikmých střechách, na anténních stožárech, jeřábových drahách, nakládacích rampách, na stožárech vysokého napětí, apod.

 

Pracovníci, kteří splní školení, mohou využívat následující systémy ochrany osob proti pádu:

 

Zadržovací systémy

Zadržovací systémy - práce ve výškách
Aby pracovníci mohli v klidu a bezpečí pracovat ve výškách, využívají funkci zadržovacích systémů. Systém vymezuje bezpečnou pracovní plochu a brání pracovníkovi ve vstupu do míst, kde je možné riziko pádu.

Tento systém je vhodný pro práce typu - práce na plochých střechách a jejich okrajích, práce na ochozech, práce při nakládání sil, apod.

 

Systémy pracovního polohování

Systémy pracovního polohování - práce ve výškách
Systémy pracovního polohování slouží k tomu, aby byl uživatel schopen bezpečně pracovat v částečném zavěšení nebo podepření, tak, aby měl volné ruce k výkonu práce a zároveň bylo zabráněno jeho případnému pádu.

Tento systém je vhodný pro práce na stožárech, věžích pro sítě operátorů, komínech, šikmých střechách, dlouhých ocelových žebřících, mostních konstrukcích, apod.

 

Systémy zachycení pádu

Systémy zachycení pádu - výškové práce
Systémy zachycení pádu neboli záchytné systémy slouží k minimalizaci rázové síly, která působí na pracovníka v případě pádu při práci ve výškách. Tento systém nezabrání pádu, ale díky postroji a tlumiči pádové energie chrání pracovníka.

Záchytný systém je vhodný pro práce na jeřábových drahách, nakládacích rampách, mostních konstrukcích, lávkách, apod.

Podmínky splnění školení
100% účast na školení.
Podepsání prezenční listiny.
Splnění písemného testu.
Splnění praktické zkoušky.

 

Co je potřeba mít s sebou
Pracovní postroj (EN 361, EN 358).
Přilbu (EN 397 nebo EN 12492).
2 volné odsedávací smyčky (EN 354).
3 spojky (EN 362).
Pohyblivý zachycovač pádu (EN 352-2 a/nebo EN 12841 A) nebo polohovací zařízení (EN 358), popřípadě tlumič pádové energie (EN 355) nebo zatahovací zachycovač pádu (EN 360).

 

Toto vybavení byste měli mít své. Pokud vám něco z vybavení chybí, můžete si ho u nás zakoupit. V případě, že nemáte vlastní vybavení, samozřejmě vám ho v rámci školení půjčíme.

 

Lokalita
Jsme z Ústeckého kraje, ale školení děláme po celé ČR.

 

Délka trvání
Školení trvá 1 den. Teoretická část trvá 5 hodin a probíhá v učebně. Praktická část 5 hodin.

 

Platnost školení
Certifikát platí 1 rok. Každý rok je nutné absolvovat jednodenní opakovací proškolení.

 

Proč si vybrat právě naší agenturu:
- jsme přímý realizátor firemního školení
- máme kladné firemní reference aneb naši spokojení klienti
- máme individuální přístup a poskytujeme full servis
- pokrýváme celou ČR
- máme dlouholeté zkušenosti, působíme od roku 2008
- naši instruktoři jsou ve svém oboru profíci
- máme pojištění odpovědnosti ve výši 10 000 000 Kč
- jsme kreativní, flexibilní a hlavně nás tato práce baví :-)

 

POPTEJTE ŠKOLENÍ NA MÍRU

HOTROCK.cz

Žádné recenze.

Mohlo by vás také zajímat